Geluidsnorm

Geluidsnorm zoals bepaald in de vergunning

Door deze verordening zijn er een aantal regels opgesteld:

Er mag alleen worden gevlogen met:

  • viertaktmotoren (uitfaserend, zie vliegtijden)
  • electro-motoren

Er moet altijd worden gestreefd naar een zo stil mogelijk model waarbij de 73 DB nooit overschreden mag worden. (bij elk nieuw model wordt het aantal DB’s gemeten).
Er mag alleen worden gevlogen binnen de grenzen van het aangegeven vlieggebied (zie kaartje).